Priser

Dette er gjeldene priser for utleie av lokaler på Lundevang:

LeietidsromTidsromLeiepris hele LundevangLeiepris møterom
-- Dagutleie til barnebursdagPr.dag500150
-- Utleie til møte/voksenbursdagPr.dag1000
-- Leie fred./lørd./- lør/sønd.2 dager1500
-- Utleige til inntektsbringende tiltak2 dager 20% av overskudd - eller min. 1500
-- Utleige stolerPr dag500
-- Uleie bord
­-- Vask1500
2016 © Lundevang grendehus. Nettsiden er levert av Superlativ.