Priser

Dette er gjeldene priser for utleie av lokaler på Lundevang:

LeietidsromTidsromLeiepris hele LundevangLeiepris møterom
-- Dagutleie til barnebursdagPr.dag500150
-- Dagutleie til voksenbursdagPr.dag1500
-- Leie fred./lørd./- lør/sønd.2 dager2000
-- Utleige til inntektsbringende tiltak2 dager 2000
-- Utleige bord/stolerPr dag500
-- Uleie til møtevirksomhetPr. kveld750
­-- Vask1500
2016 © Lundevang grendehus. Nettsiden er levert av Superlativ.